Caravan Salon 2020

jeudi 18 juin 2020
Leestijd 1 minuut: Helaas heeft Gimeg besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de Caravan Salon 2020 in Düsseldorf. Wij wijzen u graag op het onderstaande bericht voor verdere uitleg. Wij rekenen op uw begrip en kijken ernaar uit u volgend jaar te zien op de Caravan Salon 2021!

DELEN | LEES MEER


Click here for Deutsch or English


Image title

Beste relatie en bezoeker van de Caravan Salon 2020,


De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat altijd op de eerste plaats.
Tot onze spijt willen we dan ook mededelen dat Gimeg Nederland BV met haar merken Mestic en Travellife, gezien de situatie rondom Covid-19, niet zal deelnemen aan de Caravan Salon 2020 in Düsseldorf.

Gimeg verkoopt uitsluitend aan dealers en groothandelaren en niet direct aan eindconsumenten. Onze deelname aan de Caravan Salon is erop gericht om juist onze dealers te ondersteunen met onze merken naar de consumenten.

Wij staan volledig achter de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die genomen worden door het management van Caravan Salon, echter wordt het voor Gimeg onmogelijk haar doelen te bereiken tijdens deze beurs.
Wij zullen onze klanten en relaties via digitale kanalen gaan bereiken met onze noviteiten 2021.

Tot volgend jaar op de Caravan Salon 2021 in Düsseldorf!

Met vriendelijke groet,
Gimeg Nederland BV


Image title

Liebe Kunden und Besucher der Caravan Salon 2020,


Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter steht immer an erster Stelle.
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Gimeg Nederland BV mit seinen Marken Mestic und Travellife, wegen der aktuelle Situation um Covid-19, nicht am Caravan Salon 2020 in Düsseldorf teilnehmen wird.

Gimeg verkauft nur an Händler und Großhändler und nicht direkt an Endverbraucher. Unsere Teilnahme am Caravan Salon zielt darauf ab, unsere Händler mit unseren Marken richtung Verbrauchern zu unterstützen.

Wir unterstützen uneingeschränkt die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen des Managements des Caravan Salons. Aber es wird jedoch für Gimeg unmöglich seine Ziele während dieser Messe zu erreichen.
Wir werden unsere Kunden mit unseren Neuheiten 2021 über digitale Wegen informieren.

Bis zum nächsten Jahr auf dem Caravan Salon 2021 in Düsseldorf!

Mit freundlichen Grüßen,
Gimeg Nederland BV


Image title

Dear valued customer and visitor of the Caravan Salon 2020,


The health of our customers and employees always comes first.
We regret to announce that, given the situation surrounding Covid-19, Gimeg Nederland BV, with its brands Mestic and Travellife, will not be participating in the Caravan Salon 2020 in Düsseldorf.

Gimeg only sells to dealers and wholesalers and not directly to end customers. Our participation in the Caravan Salon is aimed at supporting our dealers with our brands towards end consumers. We fully support the health and safety measures taken by the management of Caravan Salon, however it will be impossible for Gimeg to achieve its goals during this fair.

We will be reaching our customers and relations via our digital media about our novelties for 2021.
We look forward to seeing you next year at the Caravan Salon 2021 in Düsseldorf!

Sincerely,
Gimeg Nederland BVHoe waardeert u deze blog?

Chargement en cours
Chargement en cours